f d a b e g c ravelite.org d a c g b e f

Hawfinch

Kernbeißer - Hawfinch - Picogordo común - Bico-grossudo - Grubodziób zwyczajny

Coccothraustes coccothraustes

Coccothraustes coccothraustes Parco Della Piana around Firenze, Italy.jpg
By Mikils - Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Home